Integritetspolicy


Vi på Thermoprodukter BS AB värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig och hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande.
Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett mail till info@thermoprodukter.se eller ringa 0480-42 58 80.

De typer av data vi samlar in
Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. "Personliga data" är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig.
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du registrerar dig som kund till oss, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, momsregistreringsnummer.

Hur använder vi datan vi samlar in och lagrar 
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
  • Skicka dig information om våra kampanjer, produkter och nyheter rörande vår verksamhet.
  • Behålla historik om dina inköp från oss.
Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan. 

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras ovan använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om vår verksamhet. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter. 

Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.
Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, så som tryckerier och vi kan också behöva låta våra leverantörer och delleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och stödja våra IT-system.
 
Lagring 
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du är aktiv kund till oss eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell kund. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina uppgifter från vårt register.

Säkerhet 
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter 
Du är alltid välkommen att höra av dig med frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla den information som beskrivs ovan. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.
Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker via länk i våra nyhetsbrev.
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.
Laddar
Laddar